15/1/24

Μεταγραφική Περίοδος ...


Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών-Μεταγραφών της Ομοσπονδίας, η μεταγραφική περίοδος ξεκινά στις 10 Ιανουαρίου 2024 και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2024. Μια μεταγραφή θα υλοποιηθεί όταν φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του αθλητή και του προέδρου ή εκπροσώπου του σωματείου από το οποίο αποχωρεί ο αθλητής & την πρωτότυπη σφραγίδα του σωματείου. Το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ πρέπει να έχει φτάσει στα γραφεία της ΟΜΑΕ το αργότερο μέχρι τις 10/02/2024.

Εδώ θα βρείτε την Αίτηση Μεταγραφής Αθλητή

Για κάθε μεταγραφή αφού ελεγχθεί το ΕΓΓΡΑΦΟ που παραλαμβάνεται από την ΟΜΑΕ τότε στην καρτέλα του Αθλητή που ζητά τη μεταγραφή, στην επάνω δεξιά γωνία θα εμφανιστεί μια γραμμή με το κείμενο "Ζητήθηκε Μεταγραφή". Επιλέγοντας το συγκεκριμένο πλήκτρο θα οδηγήστε να καταθέσετε το ποσό των 10€ ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Υπενθυμίζεται ότι, οι αθλητές των σωματείων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον αθλητικό νόμο (αθλητική αναγνώριση και εγγραφή στο Μητρώο της ΓΓΑ) δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν μέρος σε αγώνες Πανελληνίων Πρωταθλημάτων.