10/7/23

Χωμάτινη Ατομική Χρονομέτρηση ...


Η Αγωνιστική Ολυμπιακή Λέσχη Αυτοκινήτου Πύργου (ΑΟΛΑΠ) διοργανώνει το διήμερο 15 και 16 Ιουλίου τον δεύτερο αγώνα του Επάθλου Χωμάτινης Ατομικής Χρονομέτρησης της ΟΜΑΕ. Πεδίο δράσης θα είναι η ειδική διαδρομή του Γρύλλου, η οποία θα έχει μήκος 2600 μέτρα. Ο αγώνας του Σαββάτου 15 Ιουλίου θα έχει τη μορφή του track day με προαιρετική συμμετοχή, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα ο αγώνας του Επάθλου. Ο αγώνας του track day θα αποτελείται από δύο σκέλη των δύο γύρων με εκκίνηση από στάση. Την Κυριακή 16 Ιουλίου,  στον αγώνα που προσμετρά στο έπαθλο μόνο το πρώτο σκέλος αποτελείται από έναν (1) αναγνωριστικό γύρο και δύο (2) χρονομετρημένους. Το δεύτερο σκέλος που αποτελείται από  δύο χρονομετρημένους γύρους εκκινεί από στάση. Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα στο αυτοκίνητο  θα επιβαίνει μόνο ο οδηγός. Στους αγώνες χωμάτινης ατομικής χρονομέτρησης ο ίδιος οδηγός μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε δύο το πολύ διαφορετικές ομάδες με το ίδιο ή διαφορετικό αυτοκίνητο, υπό τον όρο ότι ο κάθε οδηγός θα εμφανίζεται στη Γενική Κατάταξη μόνο μία φορά με το καλύτερο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που συμμετέχει με το ίδιο αυτοκίνητο, τότε, σε κάθε αγώνα, το αυτοκίνητό του θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως με τις προδιαγραφές της αντίστοιχης ομάδας.  Το ίδιο αυτοκίνητο μπορεί να συμμετέχει στην ίδια αγωνιστική συνάντηση με μέχρι 4 διαφορετικούς οδηγούς στην ίδια ομάδα ή σε δύο ομάδες, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλώνεται με χωριστή δήλωση συμμετοχής.


Πληρ: Τηλ/Fax: 2621022165 (ώρες 19.00-22.00), 6937112825, 6937114349, e-mail: aolapyrgou@gmail.com, aolappress@gmail.com