18/6/23

Νέο Pυθμιστικό πλαίσιο ...


Προβλέψεις για την παραγωγή, σχεδίαση, την περιεκτικότητα τους σε ανακυκλωμένες και ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες περιλαμβάνει η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις μπαταρίες ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε το ρυθμιστικό πλαίσιο που θα καθορίσει την εξέλιξη, την παραγωγή την αποδοτικότητα και την ανακύκλωση των μπαταριών ηλεκτροκίνητων στο κοντινό μέλλον. Οι νέοι κανόνες οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ μετά και την τυπική προσϋπογραφή τους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα επηρεάσουν τον σχεδιασμό, την παραγωγή αλλά και την διαχείριση των υλικών των συστοιχιών αφού ολοκληρώσουν τον κύκλο ζωής τους και φυσικά θα αφορούν το σύνολο των μπαταριών που διατίθενται στην Ευρώπη ανεξαρτήτως προέλευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ε.Ε η ζήτηση για ηλεκτροκίνητα οχήματα και κατ΄επέκταση μπαταρίες αναμένεται να εκτοξευθεί προς το τέλος της δεκαετίας καθώς, κατά τα ίδια στοιχεία, ο αριθμός ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην ευρωπαϊκή επικράτεια αναμένεται να φτάσει τα 30 εκατομμύρια με ορίζοντα το 2030. Μία από τις προβλέψεις των νέων κανόνων αφορά αυτονόητα τη διαδικασία παραγωγής των μπαταριών οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιούν σε δεδομένα ποσοστά ανακυκλωμένα υλικά. Σε αυτό το πλαίσιο όλων των ειδών οι μπαταρίες που προορίζονται για τις μεταφορές καθώς στους νέους κανονισμούς υπάρχουν προβλέψεις όχι μόνο για τις μπαταρίες που εφοδιάζουν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα αλλά και εκείνες που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικά scooter, ποδήλατα και οχήματα μικροκινητικότητας θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένη ένδειξη η οποία θα αναφέρει το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Επίσης με δεδομένες τις σκοτεινές –σε περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο- πλευρές ορισμένων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά κόρον στην κατασκευή μπαταριών όπως το κοβάλτιο, το λίθιο, το νικέλιο και ο μόλυβδος, οκτώ χρόνια μετά την ισχύ των νέων κανόνων, θα υπάρξει η υποχρέωση για τους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν ανακυκλωμένες πρώτες ύλες από την παραπάνω λίστα υλικών σε συγκεκριμένες ποσοστώσεις.