4/2/23

Γενική Συνέλευση Ο.Μ.Α.Ε. ...


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.), ως αυτό εξελέγη στις αρχαιρεσίες της ομοσπονδίας στις 25 Μαΐου 2021 και συγκροτήθηκε σε Σώμα την 31.05.2021, αφού έλαβε υπ’ όψιν του: α. το καταστατικό της Ο.Μ.Α.Ε., β. τα προβλεπόμενα στο νόμο 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει και γ. τις διευκρινιστικές – ερμηνευτικές εγκυκλίους που εξέδωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού επί διατάξεων των ανωτέρω νόμων σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε στο Έκτακτο ΔΣ Δια Περιφοράς, το οποίο πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2023, καλεί τους Εκπροσώπους των σωματείων – μελών της να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στο κτίριο των γραφείων της ΟΜΑΕ, στο Ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών –ΟΑΚΑ, Λ. Σπύρου Λούη 1 – Μαρούσι.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης

1) Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2) Οικονομικός Απολογισμός 2021

3) Αναμόρφωση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2022

4) Οικονομικός Προϋπολογισμός 2023

5) Έγκριση Κανονισμού Εθνικών Ομάδων

6) Έγκριση Πειθαρχικού Κανονισμού

7) Έγκριση Κανονισμού Αντιντόπινγκ

8) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας - Διαχείρισης Στελεχών (διαιτησίας)

9) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΟΜΑΕ

10) Ένταξη Σωματείων

11) Λοιπά Θέματα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 7 του εν ισχύι καταστατικού της Ο.Μ.Α.Ε., για την ύπαρξη απαρτίας, πρέπει να παρευρίσκεται στη Γενική Συνέλευση το ένα δεύτερο ( ½ ) συν ένας τουλάχιστον από το σύνολο των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ο.Μ.Α.Ε. που έχουν δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της ΓΓΑ, η οποία σας κοινοποιείται. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ίδιο τόπο την επομένη 2 Μαρτίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 και θα υπάρξει απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρισταμένων αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ο.Μ.Α.Ε. που έχουν δικαίωμα ψήφου.


Το Δ.Σ. της Ο.Μ.Α.Ε.