19/1/23

Το νέο Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α. ...


Ο Σύνδεσμος Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου (Σ.Ο.Α.Α.) ανακοινώνει τους πλειοψηφήσαντες στις αρχαιρεσίες της 18ης Ιανουαρίου για τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα επτά μέλη που αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι οι εξής (με σειρά εκλογής):

Παναγιώτης «Πητ» Παρθένης

Κώστας Καραθανάσης

Πάτροκλος Κανσός

Ανδρέας Ντούσιας

Κωνσταντίνος Κόρακας

Απόστολος Μαρασλής 

Δημήτρης Λούκος 

Αναπληρωματικοί εξελέγησαν οι εξής (με σειρά εκλογής):

Θανάσης Κοράκης

Νίκος Παπαδόπουλος 

Δημήτρης Καπράλος 

Ντίνος Ζυγογιάννης

Όπως ορίζει το Καταστατικό του Συνδέσμου εντός 8ημέρου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. κατά την οποία θα συγκροτηθεί σε Σώμα και θα ξεκινήσει τις εργασίες του ευθύς αμέσως.

Το Γραφείο Τύπου