10/1/23

Μεταγραφική Περίοδος ...


Η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εγγραφών-Μεταγραφών της Ομοσπονδίας, η μεταγραφική περίοδος των αθλητών ξεκινά στις 10/01 και λήγει στις 10/02/2023.Μια μεταγραφή θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν πρωτοκολληθεί το αίτημα μεταγραφής, με πρωτότυπη υπογραφή του αθλητή και του προέδρου ή εκπροσώπου του Σωματείου από το οποίο αποχωρεί ο αθλητής και την πρωτότυπη σφραγίδα του Σωματείου.

Το πρωτότυπο έγγραφο πρέπει να έχει φτάσει στα γραφεία της ΟΜΑΕ το αργότερο μέχρι τις 10/02/2023.

Υπενθυμίζεται ότι, τα Σωματεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον αθλητικό νόμο (εγγραφή στο Μητρώο της ΓΓΑ και αθλητική αναγνώριση) ΔΕΝ μπορούν να συμμετέχουν στην Προκήρυξη των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων και οφείλουν να ενημερώσουν τους αθλητές τους.