10/4/20

Ενημερωτικό Δελτίο Ο.Μ.Α.Ε.: Νο1 ...


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΑΕ αποφάσισε την έκδοση μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου των αποφάσεων και πράξεών του, προς ενημέρωση των Σωματείων, των αθλητών και όλων των ενδιαφερόμενων. Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το Ενημερωτικό Δελτίο Νο1, της περιόδου από 24 Φεβρουαρίου ως 31 Μαρτίου 2020: