22/3/20

Αναβολή της Ανάβασης Ριτσώνας ...


Το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του   Κορωνοϊού COVID-19 και με τη σύμφωνη γνώμη της ΟΜΑΕ-ΕΠΑ, ανακοινώνει την αναβολή της Πρωταθληματικής Ανάβασης Ριτσώνας που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 11 και 12 Απριλίου 2020. Η ασφάλεια όλων, αγωνιζομένων, μηχανικών, στελεχών, κριτών και θεατών, είναι προτεραιότητα μας! Σκοπός του κάθε  αγώνα είναι η ευχαρίστηση των συμμετεχόντων και των θεατών και δεν επιθυμούμε να θέσουμε σε κίνδυνο  κανέναν από τους φίλους του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Μετά από επαναξιολόγηση της κατάστασης, και σε συνεννόηση με την ΟΜΑΕ-ΕΠΑ, θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία διεξαγωγής  της Ανάβασης Ριτσώνας του 2020.