9/1/20

Πρόγραμμα Αγώνων ΚΑRT 2020 ...


Η ΕΠΑ-ΟΜΑΕ ανακοινώνει το Πρόγραμμα Αγώνων ΚΑΡΤ του 2020:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KARTING
Για την απονομή των προκηρυχθέντων τίτλων θα διεξαχθούν οι τέσσερις (4) αγώνες που αναφέρονται παρακάτω:
1ος Αγώνας: 11-12 Απριλίου - Kartodromo (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)
2ος Αγώνας: 03-04 Οκτωβρίου - (θα ανακοινωθεί Πίστα και Σωματείο)
3ος Αγώνας: 07-08 Νοεμβρίου - (θα ανακοινωθεί Πίστα και Σωματείο)
4ος Αγώνας: 28-29 Νοεμβρίου - Kartodromo (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)

ΕΠΑΘΛΟ ROTAX MAX
Για την απονομή του Επάθλου θα διεξαχθούν οι τρείς (3) αγώνες που αναφέρονται παρακάτω:
1ος Αγώνας: 28-29 Μαρτίου - Αθήνα (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)
2ος Αγώνας: 16-17 Μαΐου - Αθήνα (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)
3ος Αγώνας: 04-05 Ιουλίου - Αθήνα (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)

ΕΠΑΘΛΟ ΙΑΜΕ Χ30 & TROPHY SERRES
Για την απονομή του Επάθλου θα διεξαχθούν οι τρείς (3) αγώνες που αναφέρονται παρακάτω:
1ος Αγώνας: 07-08 Μαρτίου - Αθήνα (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)
2ος Αγώνας: 09-10 Μαΐου - (θα ανακοινωθεί Πίστα και Σωματείο)
3ος Αγώνας: 27-28 Ιουνίου - Αθήνα (θα ανακοινωθεί το Σωματείο)
Επιπλέον διοργανώνεται ένας αγώνας Επάθλου με την ονομασία IAMEX30 - SERRES TROPHY:
Trophy: 05-06 Σεπτεμβρίου - Πίστα Καρτ Σερρών (ΛΑΜΣ)

PICK ΠΑΤΡΑΣ
PICK: 19-20 Σεπτεμβρίου - Πάτρα (ΑΟΠ)