15/1/20

Άνοιξαν οι Μεταγραφές ...


H μεταγραφική περίοδος των αθλητών της Ο.Μ.Α.Ε. ξεκίνησε στις 10 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2020, όπως ορίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια αίτηση μεταγραφής αθλητή θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην Ο.Μ.Α.Ε. το πρωτότυπο έγγραφο (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή courier μέχρι 10/02/2020) με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα και με τις υπογραφές του αθλητή, του προέδρου του Σωματείου από το οποίο αποχωρεί ο αθλητής και τη σφραγίδα του Σωματείου.
Βρείτε ΕΔΩ το έγγραφο αίτησης μεταγραφής αθλητή 2020