11/7/19

Ιστορικά Αυτοκίνητα από την ΟΜΑΕ ...


Η πιστοποίηση και έκδοση πινακίδων των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, δηλαδή εκείνων που έχουν ηλικία άνω των τριάντα ετών, είναι άριστα συντηρημένα και δεν έχουν υποστεί μετατροπές από την αρχική τους μορφή, ξεκινά από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας. Η ΟΜΑΕ, έχοντας οριστεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) ως εκπρόσωπός της στην Ελλάδα για την πιστοποίηση και έκδοση πινακίδων των Ιστορικών αυτοκινήτων, καθώς και βάσει της ΚΥΑ 94748-4130/4.02.2019, αποσκοπεί στην έγκυρη και αξιόπιστη πιστοποίηση των Ιστορικών οχημάτων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κατόχων τους, καθώς και για τη διευκόλυνση του έργου των κρατικών υπηρεσιών.
Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε τις λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία πιστοποίησης ενός Ιστορικού οχήματος, καθώς και για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας:


Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να «κατεβάσετε», ώστε να τις συμπληρώσετε, τις απαραίτητες αιτήσεις προς την ΟΜΑΕ: