21/1/19

Μεταγραφική Περίοδος ...


Υπενθυμίζουμε ότι η μεταγραφική περίοδος των αθλητών ξεκίνησε στις 10 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2019, όπως ορίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.