29/1/19

Σεμινάριο για Αγωνοδίκες-Αλυτάρχες ...


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (ΕΠΕΚΕΠ) της ΟΜΑΕ, με την έγκριση και τη συνεργασία της ΕΠΑ, διοργανώνει επιμορφωτικό Σεμινάριο για ήδη πτυχιούχους Αγωνοδίκες και Αλυτάρχες, καθώς και εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση πτυχίου Αλυτάρχη (Αυτοκινήτου/Καρτ).
Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, στα γραφεία της ΟΜΑΕ με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019
10:00 Προσέλευση και καταγραφή παρουσιών
10:30 Εισαγωγή – Χαιρετισμός Προέδρου ΟΜΑΕ
10:40 - Οι εξουσίες και υποχρεώσεις των Αγωνοδικών, ο ρόλος και οι ευθύνες τους σύμφωνα με τον νέο Εθνικό Αθλητικό Κανονισμό - ΕΑΚ
- Νέος Διαδικτυακός τόπος των Αγωνοδικών & Αλυταρχών
- Κλήτευση, Απόφαση και διατύπωσή τους, Ανακοίνωση Αποφάσεων – Υποδείγματα εγγράφων
- Διαχείριση Αποτελεσμάτων/Κατατάξεων, Ενστάσεων και Εφέσεων
- Κώδικας Δεοντολογίας
12:25 Διάλειμμα
12:50 Συνέχεια εισηγήσεων, ανοιχτή συζήτηση, παραδείγματα από το διεθνή χώρο, ομοιογένεια αποφάσεων
14:00 Πέρας εργασιών σεμιναρίου
14:30 Γραπτές εξετάσεις υποψηφίων Αλυταρχών Αυτοκινήτου – Καρτ
15:30 Πέρας εξετάσεων
Σημειώνεται ότι η παρουσία των Αγωνοδικών και Αλυταρχών είναι υποχρεωτική και θα σημειωθεί στο ιστορικό εμπειρίας στην ηλεκτρονική καρτέλα του κάθε Στελέχους στο Σύστημα Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων – ΣΔΔΑ. Για το λόγο αυτό πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2019 τη αίτηση παρακολούθησης Σεμιναρίου (βλ. link παρακάτω), στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται πάνω στην αίτηση, σημειώνοντας σαν θέμα του e-mail: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ/ΑΛΥΤΑΡΧΩΝ.
Οι υποψήφιοι Αλυτάρχες πρέπει να συμπληρώσουν και την αίτηση για εξετάσεις Αλυταρχών σημειώνοντας απαραίτητα και την ημερομηνία απόκτησης όποιου άλλου πτυχίου είναι κάτοχοι, ιδιαίτερα αν το μόνο πτυχίο που έχουν μέχρι τώρα είναι αυτό του Κριτή. Σημειώνεται ότι η αίτηση για τις εξετάσεις Αλυταρχών, θα εξεταστεί αν πληροί τα προβλεπόμενα από την εγκύκλιο 4/2018. Οι υποψήφιοι Αλυτάρχες εκτός από τους κανονισμούς και τον ΕΑΚ που θα πρέπει να έχουν μελετήσει, θα πρέπει να παρακολουθήσουν απαραιτήτως και το Σεμινάριο.