12/12/18

Α.Σ.Ι.Σ.Α. ...


ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Α.Σ.Ι.Σ.Α.
(ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΠΟΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 19:00 ΣΤΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Ι.Σ.Α.
Έφθασε η ώρα της εδώ και καιρό προαναγγελθείσας ίδρυσης του ΑΣΙΣΑ, ενός νέου αθλητικού σωματείου υπό την ΟΜΑΕ, που θα έχει σαν κύρια ενασχόληση τους αγώνες sporting για ιστορικά αυτοκίνητα.
Οι σκοποί του σωματείου είναι:
1. Να συσπειρώσει τους κατόχους ιστορικών αγωνιστιών αυτοκινήτων.
2. Η διοργάνωση αγώνων & παιδειών για ιστορικά αυτοκίνητα με την έγκριση της ΟΜΑΕ.
3. Να συμβουλεύει και να εξυπηρετεί τα μέλη του στις διαδικασίες έκδοσης αγωνιστικών αδειών και εγγράφων ιστορικών αυτοκινήτων.
4. Να διατηρεί άρρηκτους δεσμούς με τον ΣΙΣΑ.
Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν ιδρυτικά μέλη, θα καταβάλλουν ποσό εγγραφής 50 ευρώ και θα υπογράψουν στο καταστατικό του ΑΣΙΣΑ, που θα αναγνωσθεί και θα συζητηθεί την Τετάρτη 12/12/2018.
Τέλος θα ορισθεί προσωρινά διοικούσα επιτροπή που θα οδηγήσει το νέο Σωματείο σε εκλογές.