10/9/18

Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση ΟΜΑΕ ...


Η Ετήσια Απολογιστική Γενική Συνέλευση της ΟΜΑΕ, που συγκλήθηκε το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018, υπερψήφισε τον Διοικητικό, Αγωνιστικό και Οικονομικό Απολογισμό της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού για το έτος 2017.
Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν με εκπροσώπους τους 30 Σωματεία από όλη την Επικράτεια, εκ των οποίων τα 28 είχαν δικαίωμα ψήφου. Ο Διοικητικός Απολογισμός υπερψηφίστηκε από τα 26 Σωματεία και ο Οικονομικός Απολογισμός από τα 25.
Στον Οικονομικό Απολογισμό υπήρξε μια λευκή ψήφος, ενώ τα δύο Σωματεία που καταψήφισαν ήταν ο «Αθλητικός Σύλλογος Φίλων ΚΑΡΤ» (ΣΦΙΚΑ) και ο «Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ρόδου» (ΣΥΜΑΡ), διά των αντίστοιχων εκπροσώπων τους κας Κορίνας Φατούρου και κας Παναγιώτας Δελαγραμμάτικα.
Το έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής συνέδραμαν με απόφαση του ΔΣ Ορκωτοί Λογιστές, για πρώτη φορά στα χρονικά του αθλήματος στη χώρα.