9/3/18

Συνάντηση Σ.Ο.Α.Α. ...


Με πρωτοβουλία του Προέδρου του Σ.Ο.Α.Α., Μάριου Ηλιόπουλου, συγκροτήθηκε εκτάκτως, την Παρασκευή 8 Μαρτίου, στα γραφεία του Συνδέσμου στον Πειραιά, διευρυμένο Συμβούλιο, αποτελούμενο από 22 άτομα, παρουσία των μελών του Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α.. Οι οδηγοί και τα πρόσωπα που κλήθηκαν να δώσουν το «παρών» αποτελούσαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα από αγώνες Ράλι, Αναβάσεων, Ταχύτητας, Drift αλλά και το κάρτ. Πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική συζήτηση, διάρκειας 4 ωρών, με ανταλλαγή απόψεων, στο τέλος της οποίας, έπειτα από πρωτοβουλία του κ. Ηλιόπουλου, κλήθηκε, ο Αντιπρόεδρος και Νομικός Σύμβουλος της ΟΜΑΕ, Γιάννης Μεσημέρης, προκειμένου να παρέχει διευκρινίσεις και εξηγήσεις, σε διάφορα ερωτήματα που του τέθηκαν και αφορούν τόσο την Ο.Μ.Α.Ε., όσο και τις τελευταίες εξελίξεις. 
Εν συνεχεία και με την αποχώρηση του κ. Μεσημέρη, αποφασίστηκε, όπως με πρωτοβουλία του Σ.Ο.Α.Α. διοργανωθεί, άμεσα και σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω, μια πανελλαδική συνάντηση των οδηγών με προσκεκλημένους, την Ο.Μ.Α.Ε., την ΕΠΑ και Σωματεία αγωνιζομένων.
Μέχρι τότε ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Α.Α. εξουσιοδοτήθηκε εν λευκώ, από όλους τους παριστάμενους, να επικοινωνήσει τις θέσεις των αγωνιζομένων στο Δ.Σ. της Ο.Μ.Α.Ε.