13/3/18

Εκλογές Σ.Ι.Σ.Α. ...


Στις εκλογές της 12ης Μαρτίου, ψήφισαν 104 μέλη ταμειακός ενήμερα του Σ.Ι.Σ.Α.

Οι 9 υποψήφιοι που έθεσαν υποψηφιότητα, έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:

1. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 74
2. ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10
3. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 33
4. ΜΟΥΖΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 82
5. ΠΑΙΔΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40
6. ΣΤΡΙΓΓΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 26
7. ΤΖΙΛΑΒΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 30
8. ΦΟΙΦΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 26
9. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 32

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, συνήλθε σε σώμα και επέλεξε τις παρακάτω θέσεις:

Πρόεδρος: Μιχάλης Μουζούκης
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Δελαπόρτας
Γ. Γραμματέας: Δημήτριος Καλογεράς
Ταμίας: Παναγιώτης Παιδούλιας
Μέλος: Kώνσταντίνος Χωριανόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη:
Σάββας Τζιλάβης
Αργύρης Στριγγάρης
Αντώνιος Φοίφης