15/2/18

Νέα Εποχή ...


Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ) ολοκλήρωσε τη δημιουργία της ψηφιακής βάσης δεδομένων όλων των ενεργών στελεχών της, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη διευκόλυνση του έργου των οργανωτών των αγώνων Αυτοκινήτου και Karting.
Στην ιστοσελίδα (e-omae-epa.gr), στην οποία φιλοξενείται το Σύστημα Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (ΣΔΔΑ), οι οργανωτές έχουν πια τη δυνατότητα να βρίσκουν από Δόκιμους Κριτές μέχρι τους εμπειρότερους Αγωνοδίκες, για να στελεχώνουν τους αγώνες τους.
Η συμμετοχή κάθε στελέχους σε κάθε αγώνα θα καταγράφεται, κι έτσι ο οργανωτής θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει το πλήρες «αγωνιστικό βιογραφικό» καθενός στην εξειδικευμένη του καρτέλα στο ΣΔΔΑ. Κι ακόμη, το πλήθος, την ποιότητα και τη γεωγραφική διασπορά των Ελλήνων στελεχών των αγώνων αυτοκινήτου, ανά ειδικότητα και ανά Σωματείο.
Παράλληλα, η ΟΜΑΕ ανακοινώνει ότι με την επίλυση των χρονοβόρων διαδικασιών κάθε στέλεχος διαθέτει πλέον ασφαλιστική κάλυψη στους αγώνες, καθώς και ότι όλα τα ενεργά στελέχη έχουν πια εφοδιαστεί με την Ταυτότητα Στελέχους της ΟΜΑΕ.
Η πρωτοποριακή ψηφιακή βάση δεδομένων των Στελεχών της ΟΜΑΕ ήταν αποτέλεσμα πολύ σκληρής και πολύμηνης εργασίας των μελών της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (ΕΠΕΚΕΠ) της ΕΠ.Α. και των προγραμματιστών του ΣΔΔΑ. Με αυτήν, η οργάνωση των αγώνων εκσυγχρονίζεται, διευκολύνεται και, έτσι, προοδεύει και εξελίσσεται.
Η ΕΠΕΚΕΠ θέτει, τώρα, ως επόμενο στόχο την επιμόρφωση των παλιών και την εκπαίδευση των νέων Οδηγών και Συνοδηγών των αγώνων Αυτοκινήτου και Karting.