28/1/18

Η νέα Διοίκηση της ΦΙΛΠΑ ...


Αποτελέσματα εκλογών ΦΙΛΠΑ:

Πρόεδρος:
Τάκης Φωτεινόπουλος

Μέλη Δ.Σ. :
Robert Smith
Γιάννης Ασμάτογλου
Νίκος Κοζανίτης
Μάνος Παλαβίδης
Γιώργος Βάλληνδας
Γιώργος Χωριανόπουλος
Γιάννης Χόλης
Νικόλας Κοντογιάννης

Αναπληρωματικό Μέλος:
Βαγγέλης Νομικός