17/1/18

Συνάντηση Επιτροπής Σ.Ο.Α.Α. - ΕΠ.Α. ...


Ακολουθούν οι προτάσεις της επιτροπής που ορίστηκε από τον ΣΟΑΑ οι οποίες συζητήθηκαν στην συνάντηση με την ΕΠΑ την 11.01.18
Να σημειωθεί ότι:
Η συνάντηση με την ΕΠΑ έλαβε χώρα με 4 από τα μέλη της επιτροπής που ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση του ΣΟΑΑ την 20 Δεκεμβρίου 2017 και συγκεκριμένα από τους:
Κουτσίκο Τάκη
Κύρκο Λεωνίδα
Καϊτατζή Γιώργο
Πολυζώη Γιώργο
Οι προτάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση

Προτάσεις Ράλλυ:
Να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια των αγώνων.
(Εκτός της Εγκυκλίου 7 που θα δημοσιευτεί στους κανονισμούς του 2018 και περιγράφει αρκετές βελτιώσεις σε σχέση με την ασφάλεια, θα ορίζεται εκπρόσωπος του ΣΟΑΑ ανά αγώνα που θα συνεργάζεται ως Παρατηρητής με τον αντίστοιχο υπεύθυνο της ΕΠΑ.)
Τα Πρωταθλήματα να πάρουν τα ονόματα/σήματα χορηγών και τα χρήματα να διατεθούν στην προβολή των αντίστοιχων αγώνων. Φορέας ελέγχου θα είναι ο ΣΟΑΑ.
(Η Επιτροπή ενημερώθηκε ότι η ΕΠΑ σχεδιάζει  «Ταυτότητα» όλων των θεσμών και βρίσκεται σε αναζήτηση promoter επίσης ανά θεσμό. Η πρότασή της ΕΠΑ είναι καλοδεχούμενη και περιμένουμε γρήγορα, όπως επισημάνθηκε, τα αποτελέσματα των ενεργειών της. Ταυτόχρονα ο ΣΟΑΑ βαδίζει τον ίδιο δρόμο προς εξεύρεση χορηγών).
Να θεσπισθεί υποχρεωτικό έντυπο αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες αγωνιζόμενους (οδηγό, συνοδηγό) σε κάθε αγώνα. Το έντυπο θα παραλαμβάνεται στον Τεχνικό Έλεγχο του αγώνα (με υπογραφή παραλαβής) και θα παραδίδεται υποχρεωτικά συμπληρωμένο από τον κάθε αγωνιζόμενο σε κλειστό φάκελο σε υπεύθυνο του Σωματίου. Το σύνολο των φακέλων θα παραδίδεται στον ΣΟΑΑ ο οποίος θα αναλύει τα αποτελέσματα. Αντίγραφο της τελικής βαθμολογίας, θα παραδίδεται στην ΕΠΑ ώστε να λαμβάνεται υπόψιν στην αξιολόγηση του Σωματείου για επιβράβευση, βελτίωση αλλά και πιθανή απώλεια μελλοντικού αγώνα.
(Θα συνταχθεί έντυπο με τις σχετικές ερωτήσεις από τον ΣΟΑΑ και σε συνεργασία με την ΕΠΑ θα οριστικοποιηθεί η διαδικασία με στόχο την αποτελεσματικότητά της. Το έντυπο αυτό, σε συνδυασμό με την έκθεση του παρατηρητή, θα λαμβάνεται υπόψιν στην αξιολόγηση του Σωματίου για διοργάνωση μελλοντικών αγώνων.)
Να θεσπιστούν τα παρακάτω Πρωταθλήματα
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ν – R3 – R2
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ F2
Τα κύπελλα να μείνουν ως έχουν
(Με δεδομένο ότι έχει ήδη ανακοινωθεί το Πρωτάθλημα Γενικής και το Πρωτάθλημα F2, η απάντηση είναι ότι θα θεσμοθετηθεί για το 2018 Κύπελο για την κατηγορία Ν και αφού γίνει αξιολόγηση, να γίνει Πρωτάθλημα το 2019.)
Να μην ισχύει η βαθμολογία της Power Stage παρά μόνο στην περίπτωση που υπάρχει τηλεοπτική ζωντανή κάλυψη.
(Η ΕΠΑ δεν το δέχτηκε)
Οι δέκα βαθμοί Bonus όπως αυτοί που έχουν ανακοινωθεί για το Ράλι Ακρόπολις, να μπορούν να μετρήσουν και για έναν μοναδικό αγώνα, εκτός Ακρόπολις, με την προϋπόθεση ότι ο αγωνιζόμενος θα τερματίσει στην 1η τριάδα.
(Σχετικά με το παραπάνω η Επιτροπή εξέλαβε ότι συμφωνήθηκε πως οι 10 βαθμοί θα αποδοθούν για το πρώτο σκέλος. Όπως αναφέρεται στα πρακτικά της ΕΠΑ το θέμα θα συζητηθεί ξανά.)

Προτάσεις Ταχύτητας:
Οι κατηγορίες στην Ταχύτητα να γίνουν ίδιες με των Αναβάσεων και να επανέλθει η σημαία.
(Με δεδομένο ότι ο κανονισμός της Ταχύτητας για το 2018 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, άμεσα θα εκπονηθεί μελέτη από τον ΣΟΑΑ και θα συμφωνηθεί με την ΕΠΑ.) 
Τήρηση αυστηρών μέτρων ασφαλείας για οδηγούς και θεατές.
(Ισχύουν τα ίδια με Ράλλυ.)