18/1/18

Εγκύκλιοι Αγώνων 2018 ...


Η Επιτροπή Αγώνων της ΟΜΑΕ, δημοσίευσε τις Εγκυκλίους των αγώνων Αυτοκινήτου και Karting του 2018.

01 - 2018 - Αγωνιστικές Άδειες
02 - 2018 - Επίσημα έγγραφα & Οργανωτικές λεπτομέρειες
03 - 2018 - Παράβολα και Πρόστιμα
06 - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ
06Α - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Α)
06Β - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Β)
06C - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Γ)
06D - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Δελτίο Δ)
06Κ Karting - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής μέσω ΣΔΔΑ (Kart)
06S - 2018 - Δήλωση Συμμετοχής εκτός ΣΔΔΑ
07 - 2018 - Σκοποί Επιτροπής Ασφαλείας

Τις Εγκυκλίους, και τις πιθανές αναθεωρήσεις τους, μπορείτε να βρίσκετε στις αντίστοιχες σελίδες των κανονισμών Αυτοκινήτου και Καρτ.