30/3/17

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Α.Λ.Α. ...


Σύμφωνα με το άρθρο 18 § 1 του Καταστατικού της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου (Α.Λ.Α.) και τις διατάξεις του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός» όπως ισχύει, και μετά την από 13 Μαρτίου 2017 απόφαση του 4μελούς πλέον Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Λ.Α. καλούνται τα Μέλη της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και διενέργεια εκλογών την Τρίτη 9 Μαϊου 2017, και ώρα 17:00 στα γραφεία της Α.Λ.Α., Βολανάκη 3, Αμπελόκηποι.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1) Υποβολή και Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές της 4.4.2016 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
2) Υποβολή και Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού για το διάστημα της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων μετά τις εκλογές της 29.9.2014 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5) Εκλογή τακτικών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 § 4 για τη συγκρότηση απαρτίας στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρίσταται ο μισός αριθμός συν ένα των ταμειακώς εντάξει Μελών με δικαίωμα ψήφου.
Αν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την επόμενη ημέρα Τετάρτη 10 Μαϊου 2017, και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο, και θα υπάρξει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μελών θα που παρίστανται με δικαίωμα ψήφου.
Δεν θα γίνονται δεκτά πληρεξούσια για συμμετοχή στις παραπάνω εκλογικές διαδικασίες, ενώ υπενθυμίζεται ότι η ετήσια συνδρομή Μελών από το 2011 μέχρι και σήμερα παραμένει 20€.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 § 4, Μέλος της Α.Λ.Α. που επιθυμεί να υποβάλει υποψηφιότητα για Μέλος του Δ.Σ. ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής οφείλει: α) να καταθέσει σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 4 Μαΐου 2017 και ώρα 21:00 στα γραφεία της Α.Λ.Α., β) να έχει τακτοποιήσει τις προς το σωματείο ταμειακές του υποχρεώσεις και γ) να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει. Πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων σε αλφαβητική σειρά θα αναρτηθεί όπως προβλέπεται.
Εφαρμόζοντας το άρθρο 18 § 4, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ανακηρύξει και ανακοινώσει τους υποψηφίους την Παρασκευή 5 Μαΐου 2017."ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ" ΚΑΙΤΗ ΚΥΡΙΤΣΗ

Την περασμένη εβδομάδα "έφυγε" από κοντά μας η ΚΑΙΤΗ ΚΥΡΙΤΣΗ ιδρυτικό μέλος και επί σειρά ετών Πρόεδρος και "ΨΥΧΗ" της Α.Λ.Α. 
Η κηδεία της έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο, σύμφωνα με την επιθυμία της.
Το Δ.Σ. οι φίλοι και τα "παιδιά" της από την Α.Λ.Α. εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην Οικογένεια της.
"ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ" ΚΑΙΤΗ ΚΥΡΙΤΣΗ. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.

Το Δ.Σ. της Α.Λ.Α.