6/4/16

Νέο Δ.Σ. στον Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. ...


Νέο Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει το "Αθλητικό Σωματείο Συνδέσμου Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου" (Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α.), με τον Άγγελο Ζήβα να παίρνει τις περισσότερες ψήφους και να είναι, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, ο νέος Πρόεδρος του Σωματείου.

Παρόντες κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. ήταν: 
1. Άγγελος Ζήβας (20 ψήφους)
2. Νικόλαος Πλέσσας (18 ψήφους)
3. Παναγιώτης Στάϊκος (16 ψήφους)
4. Ιωάννης Ραβάνης (15 ψήφους)
5. Λεωνίδας Παπαμιχαήλ (14 ψήφους)
6. Ιωάννης Μεσημέρης (14 ψήφους)
7. Δημήτριος Τσούργιαννης (12 ψήφους)

Αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Άγγελος Ζήβας (Πρόεδρος)
2. Νικόλαος Πλέσσας (Αντιπρόεδρος)
3. Ιωάννης Μεσημέρης (Γραμματέας)
4. Ιωάννης Ραβάνης (Ταμίας)
5. Παναγιώτης Στάϊκος (Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων)
6. Λεωνίδας Παπαμιχαήλ (Μέλος)
7. Δημήτριος Τσούργιαννης (Μέλος)

Το Σωματείο εκπροσωπείται σύμφωνα με το καταστατικό του από το Δ.Σ. και στις τρέχουσες πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης από τον Πρόεδρο αυτού, κωλυομένου δε του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο. Τα έγγραφα του Δ.Σ. υπογράφουν οι Πρόεδρος και Γραμματέας του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να παρέχει ειδική εξουσιοδότηση σε μέλος του Δ.Σ. ή μέλος του σωματείου ή και σε τρίτο για την εκπροσώπησή του για τη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης ή διαδικασίας.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του καταστατικού και ο αθλητικός νόμος.