6/4/16

Αναβολή ...


Με απόφαση του Δ.Σ. αναβάλλεται η επαναληπτική Γενική Συνέλευση της Τετάρτης 6 Απριλίου 2016.
Η νέα ημερομηνία θα επαναπρογραμματιστεί με νεώτερη απόφαση του ΔΣ, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες μετά την κατάθεση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.