30/12/15

Τα εγχειρίδια των μοντέλων της Nissan και σε ψηφιακή μορφή .......


Όπως είναι γνωστό, το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης (Owner’s Manual)  ενός αυτοκινήτου είναι απαραίτητο για κάθε κάτοχό του, καθώς  περιέχει τόσο πληροφορίες για όλα τα εξαρτήματα του βασικού ή και του  προαιρετικού εξοπλισμού που αυτό διαθέτει, όσο και εξειδικευμένες λεπτομέρειες για την καθημερινή χρήση και την φροντίδα του.
Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης έχει χαθεί ; Την λύση για τους κατόχους  Nissan, την προσφέρει η Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε, όπου στο http://www.nissan.gr/my-nissan-manuals.html, υπάρχει σε ψηφιακή μορφή το Βιβλίο Οδηγιών Xρήσης, για  το δικό τους μοντέλο.
Σε περίπτωση που το Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης για το δικό σας Nissan δεν είναι διαθέσιμο  στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε, στο τηλέφωνο  210 3489 313 από τις 08:00 έως τις 16:00 καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή.