24/12/15

Πρόγραμμα Αγώνων 2016 ......


Η ΕΠ.Α. ανακοινώνει το Πρόγραμμα Αγώνων Αυτοκινήτου 2016.
Για τους συνοπτικούς πίνακες που μπορείτε να βρείτε στα σχετικά link επισημαίνεται ότι οι συντελεστές, οι υποχρεωτικοί και οι προσμετρούντες αγώνες όλων των θεσμών, καθώς και άλλες λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη Αγώνων 2016 η οποία θα εκδοθεί σε λίγες ημέρες.