24/11/15

Η FCA στους παγκόσμιους ηγέτες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ......


Για τέταρτη συνεχή χρονιά ο όμιλος FCA αναγνωρίσθηκε από το CDP ως ηγέτης για τη δέσμευσή του στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και για τα σημαντικά αποτελέσματα που έχει πετύχει στην κατεύθυνση αυτή.
Στην κατηγορία “Α” της λίστας του Προγράμματος Κλιματικής Αλλαγής 2015 του CDP κατατάχθηκε ο όμιλος FCA επιτυγχάνοντας παράλληλα βαθμολογία 98/100 σε ό,τι αφορά στα επίπεδα διαφάνειας. Σημειώνεται πως μόνο το 5% των εταιριών που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα καταλαμβάνουν μια θέση στη Λίστα “Α”. Τα αποτελέσματα αυτά δημοσιεύονται στην έκθεση του CDP  για την Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή “Global Climate Change Report 2015”, που καταγράφει την πρόοδο –σε βάθος πενταετίας- των μεγαλύτερων διεθνώς εισηγμένων εταιριών σε θέματα περιβάλλοντος.
Ο όμιλος FCA πιστεύει ότι οι αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις για την κλιματική αλλαγή και άλλα επείγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα, μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που συνδυάζει την ατομική με τη συλλογική δέσμευση. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η κατάρτιση μιας αποτελεσματικής στρατηγικής, την οποία θα συστήσουν από κοινού τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και η επένδυση σε διαδικασίες και τεχνολογίες που  καθιστούν τη δέσμευση αυτή εφαρμόσιμη. Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν κεντρικό ρόλο στο μοντέλο που ακολουθεί η FCA σε ό,τι αφορά στην υπεύθυνη λειτουργία της και έχουν αναγνωρισθεί ως τέτοια από το CDP στη βάση της διαφάνειας και της εύρυθμης λειτουργίας. 
Σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο όμιλος FCA έχει διατηρήσει σταθερή τη δέσμευσή του για υπεύθυνη ηγετική στάση (responsible leadership) με συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 

Τα κυριότερα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν το 2014 περιλαμβάνουν:  

• ηγετική θέση στην Ευρώπη στα οχήματα φυσικού αερίου, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνάει το 55%
• μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βιομηχανικών μονάδων του Ομίλου παγκοσμίως, με μείωση των εκπομπών CO2 κατά  20,5% ανά παραγόμενο όχημα σε σύγκριση με το 2010
• μείωση κατά 37% στην κατανάλωση νερού των βιομηχανικών μονάδων που βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο συγκριτικά με το 2010
• κατάταξη στη ζώνη Β στο πρόγραμμα “Νερό” του CDP (B band designation in the CDP Water program)
• ένταξη 210 επιχειρηματικών συνεργατών στο πρόγραμμα Αλυσίδας Εφοδιασμού του CDP 

Από το 2012, ο Όμιλος ανήκει στον περιορισμένο αριθμό εταιριών που συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις πρωτοβουλίες του CDP (Κλιματική Αλλαγή, Νερό, Δάσος και Αλυσίδα Εφοδιασμού). 
Ο όμιλος FCA συνεχίζει να εργάζεται για ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μέσα από μια προσέγγιση που βρίσκεται σε ανοικτό διάλογο και διαρκή ενημέρωση με τους παραγωγούς ενέργειας, τους κατασκευαστές (συμπεριλαμβανομένων και των προμηθευτών), των καταναλωτών, της κοινωνίας, της ακαδημαϊκής και οικονομικής κοινότητας και των κυβερνήσεων. Αυτή η ευρεία εμπλοκή  αντικατοπτρίζεται στη δέσμευση του ομίλου FCA προς επιλεγμένους στόχους, που προωθούνται από τον CDP για την COP21, την επερχόμενη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών, όπου οι εθνικοί ηγέτες θα αναπτύξουν ένα πλαίσιο δράσης για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. 
Ο CDP είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος παρέχει το μόνο παγκόσμιο σύστημα που έχουν στη διάθεσή τους εταιρίες και πόλεις για τη μέτρηση, αποκάλυψη, διαχείριση και ανταλλαγή σημαντικών περιβαλλοντικών πληροφοριών για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την κατανάλωση νερού και τη διατήρηση των δασών.