Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Ανακοίνωση ΟΜΑΕ ......


Η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (ΟΜΑΕ), διατηρώντας χαμηλούς τόνους, εργάζεται ουσιαστικά με γνώμονα τη διαχείριση του αθλήματος αναφορικά τόσο με το αγωνιστικό όσο και με το θεσμικό του πλαίσιο.
Ωστόσο, διανύοντας τον τέταρτο μήνα από την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., κρίνεται πλέον αναγκαία η τοποθέτηση της Ομοσπονδίας πάνω σε σοβαρά ζητήματα που αφορούν στο Ράλλυ Ακρόπολις και τη διεθνή εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA). 
Ζητήματα τα οποία εκτός των θεσμικών Φορέων (Κυβέρνηση, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ομοσπονδία), αφορούν και χιλιάδες χιλιάδων Ελλήνων και ξένων θεατών, την τουριστική υπόσταση της χώρας, καθώς επίσης και των επαγγελματικά εμπλεκομένων στο χώρο του αυτοκινήτου. 
Περιπτώσεις αυτού του ειδικού βάρους, άλλωστε, οφείλεται να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και όχι με λαϊκισμό.
Έως σήμερα, η Ελλάδα σε ότι αφορά τις διεθνείς διοργανώσεις εκπροσωπείται στη FIA από την ΕΛΠΑ. Όμως, κατά την άποψή μας, έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις εκείνες που πρέπει να συντρέχουν ώστε η συγκεκριμένη λέσχη να είναι ικανή να εκπροσωπεί τη χώρα στη FIA και αυτό διότι:

1. Το 2012 η ΕΛΠΑ δήλωσε οικονομική αδυναμία αναφορικά με την ασφάλιση των αγωνιζομένων για προσωπικό ατύχημα, καθώς επίσης και την ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (θεατές, στελέχη κ.ά.) των οδηγών, διοργανωτών και στελεχών του αγώνα. Σημειώνεται ότι η ασφάλιση προς τρίτους είναι υποχρεωτική βάσει του νόμου 489/76.
2. Η ΕΛΠΑ σήμερα στερείται στελεχών (κριτών, αγωνοδικών, αλυταρχών, τεχνικών εφόρων) ποσοτικά ικανών να στελεχώσουν αγώνα.
3. Η ΕΛΠΑ πλέον δε νομιμοποιείται να διεξάγει κανέναν εθνικό αγώνα - έπειτα από την
εν τοις πράγμασι εφαρμογή του αθλητικού νόμου με την παρασχεθείσα ειδική αθλητική αναγνώριση στην ΟΜΑΕ και την τροποποίηση του άρθρου 49 του ΚΟΚ (ΦΕΚ 149/15.07.14, άρθρο 17).
4. Η ΕΛΠΑ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιδοτηθεί για τις δραστηριότητές της από κανένα κρατικό φορέα, καθώς ότι εμπίπτει στο μηχανοκίνητο αθλητισμό ορίζεται σαφώς από τον αθλητικό νόμο 2725/99.
5. Η ΕΛΠΑ είναι κατάχρεη με 39.669.716,00 ευρώ (31.12.13), σε συντριπτικό ποσοστό στο ελληνικό δημόσιο, ως εκ τούτου έχει  αδυναμία έκδοσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
6. Έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.
7. Το ύψος των οφειλόμενων δεδουλευμένων προς τους εργαζόμενούς της εκτιμάται ότι είναι αδύνατο να τακτοποιηθεί μέσω του κύκλου εργασιών της.

Παρ όλα αυτά, πρόσφατα δημοσιεύματα θέλουν την ΕΛΠΑ να διαπραγματεύεται τη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις  - και συγκεκριμένα στη Λαμία.
Στον κάθε εχέφρονα άνθρωπο δημιουργούνται τα ερωτηματικά:

·Πώς θα διοργανώσει η ΕΛΠΑ τον εθνικό μας αγώνα;
·Με ποιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο;
·Με ποιους αγωνιζομένους;
·Είναι τόσο σίγουρη ότι η ΟΜΑΕ θα προσμετρήσει το Ακρόπολις στο Ελληνικό Πρωτάθλημα;
·Με ποια Στελέχη;
·Με ποια Τεχνογνωσία;
·Πού θα προσμετρά διεθνώς;

Τους αγώνες δεν τους διοργανώνουν απρόσωπα σχήματα, αλλά ομάδες στελεχών με γνώση, εμπειρία, αποδεδειγμένη δυνατότητα στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή, καθώς και υπευθυνότητα στη διαχείριση κρίσεων που αφορούν την ασφάλεια εκατοντάδων αγωνιζομένων και χιλιάδων θεατών.

Με όλο το σεβασμό, συστήνουμε μεγάλη προσοχή στους τοπικούς παράγοντες, κ.κ. Περιφερειάρχη, Δήμαρχο, Διευθυντή Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και παραμένουμε στη διάθεσή τους για πλήρη ενημέρωση.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν συμπεράσματα και ερωτήματα.
1.Το σπορ στη χώρα προχώρησε μπροστά τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό συντελέσθηκε χάρη στην καταλυτική συνεισφορά του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Υπουργοί κ.κ. Ι. Αδριανός και Ι. Ιωαννίδης), του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών (Υπουργός κ. Μ. Παπαδόπουλος) και πλήθους πολιτικών προσώπων και υπηρεσιακών παραγόντων. Αναφερόμαστε στη συνένωση των δύο Ομοσπονδιών, στην αναγνώριση της ΟΜΑΕ και στην τροποποίηση του άρθρου 49 του ΚΟΚ.
2.Η ΕΛΠΑ, αποδυναμωμένη θεσμικά και οικονομικά και στερούμενη για δεκαετίες της σκανδαλώδους υποστήριξης της πολιτείας, έχει σαν μοναδικό μοχλό πίεσής της το Ράλλυ Ακρόπολις.

Σε αυτή την προσπάθειά της βρίσκει αρωγούς γνωστούς κύκλους, μικρού ειδικού βάρους και σοβαρότητας, οι οποίοι δεν έχουν καμία αναστολή να λαϊκίσουν σε βάρος της Ομοσπονδίας ή ακόμη και οποιουδήποτε πολιτικού προσώπου.
Γνωρίζουμε την τακτική αυτών των κύκλων, οι οποίοι κινούνται ως πτωματοφάγοι προκειμένου να αποκομίσουν το μικρό όφελος, χωρίς να ενδιαφέρονται για την τεράστια ζημιά που πιθανόν θα προκαλέσουν. Έχουν στοχεύσει στο παράβολο που πρέπει να κατατεθεί από τη ΓΓΑ -μέσω της ΟΜΑΕ- στο EUROSPORT (promoter του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της FIA) αναφορικά με τη διεξαγωγή του Ράλλυ Ακρόπολις 2014, προκειμένου να διατηρήσουμε τις ελπίδες για το 2015, αλλά και την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της χώρας μας.
Σημειώνεται, λοιπόν, ότι η ΓΓΑ ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλλει στην ΟΜΑΕ το κόστος του σχετικού παραβόλου, κάτι για το οποίο έχει ήδη ενημερώσει με επιστολή της τη FIA. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μόνο διαμέσου της αναγνωρισμένης Ομοσπονδίας, η οποία δύναται να επιχορηγηθεί γι' αυτό το σκοπό.
Υπενθυμίζεται δε, ότι η ΟΜΑΕ συμπεριέλαβε στην Προκήρυξή της, ασφάλισε, διεξήγαγε και οργάνωσε δια των στελεχών της το Ράλλυ Ακρόπολις 2014.
Αναφορικά δε με την αναγνώριση της ΟΜΑΕ από τη FIA ως εκπρόσωπο της χώρας μας (Pouvoir Sportive) και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας προς αυτή την κατεύθυνση, ενημερώνουμε ότι:

1. Η ΟΜΑΕ κατέθεσε πλήρη φάκελο στη FIA στις 15.07.14

2. Κατέβαλε το απαιτούμενο παράβολο των 5.000 ευρώ προς το νομικό τμήμα της FIA για τον έλεγχο των στοιχείων.

3.  Βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη FIA σχετικά, καθώς είναι δεδομένο ότι πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις του FIA Sporting Code.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

60 χρόνια Opel Design Centre...

Το 2024 είναι μία επετειακή χρονιά για την Opel, αφού η Γερμανική εταιρεία γιορτάζει 125 χρόνια στην κατασκευή αυτοκινήτων. Από το 1899, η μάρκα με έμβλημα τον Κεραυνό έχει καταστήσει την κινητικότητα προσιτή σε εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ την ίδια στιγμή, συνεχίζει να εμπνέει το κοινό με τα καινοτόμα μοντέλα της. Σήμερα, το έμβλημα της Opel εκφράζει τη συναρπαστική πλευρά της μάρκας, καθώς και τον δρόμο της προς τον εξηλεκτρισμό. Το design είναι αυτό που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για το πώς ένα αυτοκίνητο μπορεί να συναρπάσει από την πρώτη ματιά. Και εδώ, η Opel έθεσε γερές βάσεις, ακριβώς 60 χρόνια πριν. Το 1964, ξεκινά τη λειτουργία του στο Rüsselsheim το Opel Design Studio, το πρώτο κέντρο σχεδιασμού αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Από τότε, είναι υπεύθυνο για τη συνεχώς εξελισσόμενη σχεδιαστική φιλοσοφία των μοντέλων παραγωγής της Opel. Οι σχεδιαστές έχουν επίσης δημιουργήσει πρωτοποριακά πρωτότυπα οχήματα, που δίνουν μια γεύση από το μέλλον της μάρκας, από το θρυλικό Opel Experimental GT

1000 Miglia ...

Από τις 11 έως και τις 15 Ιουνίου 2024 διεξάγεται στην Ιταλία και την κλασική πλέον διαδρομή Μπρέσια-Ρώμη-Μπρέσια, το 42ο “1000 Miglia” όπου πάνω από 400 κλασικά αυτοκίνητα λαμβάνουν μέρος. Περισσότερες από 50 Alfa Romeo συμμετέχουν στον «Πιο όμορφο αγώνα του κόσμου», όπως τον αποκαλούσε ο Enzo Ferrari. Η πιο ιδιαίτερη αφορά σε μια εξαιρετικά σπάνια 1900 Sport Spider του 1954, η οποία φέρει τον αριθμό «289». Πρόκειται για ένα ανοιχτό αγωνιστικό με 4κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα που απέδιδε 138 HP, κιβώτιο ταχυτήτων 5 σχέσεων και πίσω άξονα De Dion. Χάρη στο βάρος των μόλις 880 kg και την εξαιρετική αεροδυναμική, μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα έως και 220 km/h ενώ τα δυναμικά χαρακτηριστικά της ήταν κορυφαία. Πίσω από το τιμόνι της βρίσκεται ο Nicola Larini, ο θρυλικός πιλότος που στη δεκαετία του 1990 μεσουράνησε στο DTM και το 1993 στέφθηκε πρωταθλητής με την Alfa Romeo 155 V6 TI. Ακόμα μια πολύ σπάνια παρουσία είναι μια 1900 Super Sprint του 1956 που συμμετέχει στον αγώνα με τ

20ο Ράλλυ Κορίνθου ...

Το Ράλλυ Κορίνθου στην επιστροφή του στο 60ό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ έπειτα από δύο χρόνια απουσίας, συγκέντρωσε 48 συμμετοχές! Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί από την Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας (ΑΛΑΚ) στις 15 και 16 Ιουνίου και πεδίο δράσης θα είναι δύο αγαπημένες «ακροπολικές» Ειδικές Διαδρομές, οι Άγιοι Θεόδωροι και τα Πίσια. Οι συμμετοχές χαρακτηρίζονται τόσο από την ποσότητα, όσο και από την ποιότητα, με τους πρωταγωνιστές του πρωταθλήματος να δίνουν το παρών στην Κόρινθο, σε ένα κρίσιμο σημείο για το θεσμό. Πρώτοι στον αγώνα θα εκκινήσουν οι Jourdan Serderidis-Frederic Miclotte με το ολοκαίνουριο Skoda Fabia RS Rally2 του οδηγού, οι οποίοι θα αγωνιστούν στο Ράλλυ Κορίνθου προκειμένου να κάνουν μια καλή προπόνηση ενόψει του εθνικού μας αγώνα, στον οποίο θα οδηγήσουν ένα Ford Puma της κορυφαίας κατηγορίας. Να αφήσουν πίσω τους τις ατυχίες που αντιμετώπισαν στους δύο πρώτους πρωταθληματικούς αγώνες θα επιδιώξουν οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης, οι οποίοι θα κ