25/11/10

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Π&Ρ ΔΑΒΑΡΗ


Σημαντική διάκριση στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο After Sales της Kia Motors
Η Autodeal Π&Ρ Δάβαρη ΑΒΕΕ βραβεύτηκε πρόσφατα ως ο Επίσημος Διανομέας με την καλύτερη επίδοση σε παγκόσμιο επίπεδο στον δείκτη ικανοποίησης πελατών  από τις υπηρεσίες μετά την πώληση της έρευνας Kia After sales Customer Satisfaction 2010.
Στην έρευνα που συμμετείχαν συνολικά 42 χώρες όπως η Αυστρία, η Σουηδία, η  Ολλανδία, το Βέλγιο, η Αυστραλία και πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2010 τηλεφωνικά (τεχνολογία CATI), η Autodeal συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ως προς τη συνολική ικανοποίηση πελατών από τις υπηρεσίες μετά την πώληση.
Το βραβείο παρέλαβε ο Τεχνικός Διευθυντής της Autodeal Π&Ρ Δάβαρη ΑΒΕΕ κος Ιωάννης Παπαδογιάννης από τον Πρόεδρο της Kia Motors Europe κύριο Paul Philpott σε ειδική τελετή στις 20 Οκτωβρίου στα κεντρικά γραφεία της Kia Motors στην Φρανκφούρτη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Autodeal Π&Ρ Δάβαρη ΑΒΕΕ επιτυγχάνει την ίδια υψηλή βαθμολογία στην παραπάνω έρευνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.