18/11/10

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ο.Α.Α.


Σε σχέση με την καταστατική συνέλευση το Δ.Σ. του Συνδέσμου αποφάσισε πως η ημερομηνία που θα διεξαχθεί θα είναι Τετάρτη 26 Ιανουαρίου στο Κέντρο Φλοίσβος Park στην μαρίνα του φλοίσβου.
Επίσης καλούνται τα μέλη του συνδέσμου των οποίων η ανησυχία για την λειτουργία του συνδέσμου έχει αποδώσει κάποιες ιδέες, αυτές να κατατεθούν – σταλούν στον σύνδεσμο ενυπόγραφες (ηλεκτρονικά ή μη) ώστε αυτές να εξεταστούν και κατά την γενική συνέλευση να τεκμηριωθούν.
Επίσημες διευθύνσεις είναι:
◦soaa_press@yahoo.gr
◦Ποσειδώνος 11 Βούλα τ.κ. 166,73 (προσωρινή έδρα)
Οι προτάσεις να σταλούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου ώστε οι νομικοί σύμβουλοι του συνδέσμου να τις ελέγξουν .
To Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ο.Α.Α.