5/11/10

ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΩΠΟΡΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.Π.Α.!


Έναρξη εγγραφών: Δευτέρα 1/11/10
Λήξη εγγραφών: Παρασκευή 12/11/10, ώρα 15.00 στα γραφεία της ΕΛΠΑ Μεσογείων 395, Αγία Παρασκευή.
Διανομή εντύπων και αριθμών συμμετοχής: Παρασκευή 19/11/10 ώρα 14:00-18:00
Διοικητικός έλεγχος: Παρασκευή 19/11/10 ώρα 14:00-18:00
Έλεγχος εξακρίβωσης: Κυριακή 21/11/10 ώρα 08:30 – 09:30
Δημοσίευση πίνακα εκκινούντων: Κυριακή 21/11/10 ώρα 10.00
Εκκίνηση αγώνα: Κυριακή 21/11/10 ώρα 10.30
Δημοσίευση αποτελεσμάτων: Κυριακή  21/11/10 ώρα 12:00
Απονομή επάθλων: Κυριακή 21/11/10 μετά τον αγώνα
H Aνάβαση θα γίνει σε διαδρομή 10.000 μέτρων περίπου την οποία οι αγωνιζόμενοι θα ανέβουν μία φορά με συγκεκριμένη ΜΩΤ που θα τους δοθεί από τους Οργανωτές και η οποία θα είναι ανωτέρα της ΜΩΤ  που δίνεται στα αυτ/τα που συμμετέχουν σε αγώνα regularity. Κατά μήκος της διαδρομής θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 5 χρονομετρήσεις και για την κατάταξη θα λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των βαθμών ποινής των χρονομετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
Η διαδρομή θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 χρονομετρήσεις.  Η χρονομέτρηση αρχής – τέλους ειδικής θα χρονομετράται με ακρίβεια δευτερολέπτου αλλά με συντελεστή 0.7, οι δε υπόλοιπες ενδιάμεσες θα χρονομετρηθούν με ακρίβεια 1/10 του δευτερολέπτου. Για κάθε δευτερόλεπτο ή  1/10 του δευτερολέπτου περισσότερο ή λιγότερο από τον ιδανικό χρόνο σε αυτό το σημείο (που θα βασίζεται στην απόσταση από την εκκίνηση και στη MΩT) θα επιβάλλεται ποινή 0.1 βαθμού.
Οροφή ποινής χρόνου διέλευσης για κάθε χρονομέτρηση είναι οι 100 βαθμοί.
To παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 50€.