24/11/10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ.Τ.Ε.Ο. ΓΙΑ ΤΟ 2011Με βάση το πρόγραμμα ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Ν. Αττικής που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, το 2011 θα ελεγχθούν οι παρακάτω κατηγορίες οχημάτων:
Τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) και τα Φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) με μεικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους με έδρα τον Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούρια από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2007. 
Τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με κόκκινες πινακίδες και έδρα το Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούρια μέσα στο 2007.
Τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) με μεικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας και έδρα τον Ν. Αττικής, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά το 2007.
Ο τεχνικός έλεγχος των παραπάνω οχημάτων, πρέπει να διενεργηθεί στα ΚΤΕΟ (Δημόσια ή Ιδιωτικά), σε χρονικό διάστημα, από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά από την αναγραφόμενη ημερομηνία (ημέρα και μήνα) της 1ης άδειας κυκλοφορίας, (π.χ. Με ημερομηνία 1ης αδείας την 17η-06-2007, η ημερομηνία τεχνικού ελέγχου είναι η 17-06-2011, με χρονικό διάστημα από 28-05-2011 μέχρι και 24-06-2011).
Από τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ του Ν. Αττικής το 2011 θα πρέπει επίσης να περάσουν:
Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) και τα Φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους, που μεταβιβάστηκαν στο Ν. Αττικής από την υπόλοιπη χώρα μέσα στο 2007 (από 1-1-2007 μέχρι και 31-12-2010), έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους ως καινούρια και δεν είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο στους νομούς που είχαν ως έδρα πριν την μεταβίβασή τους.
Τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με πινακίδες Δ.Σ., (Διπλωματικού Σώματος), Ξ.Α. (Ξένης Αποστολής), Π.Σ. (Προξενικού Σώματος), Π.Π. (Προσωπικό Πρεσβειών), με έδρα τον Ν. Αττικής που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούρια από την 1η-1-2007 έως και την 31η-12-2007.