4/11/10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΘΕΑ / ΕΠΑ 01.11.2010


Η ΕΘΕΑ / ΕΠΑ στη συνεδρίαση της 1ης Νοεμβρίου 2010 αποφάσισε τα εξής:

1.Δέχεται την αίτηση του κ. Πέτρου Μαγγερίδη για έκδοση αγωνιστικής άδειας, η οποία του είχε αφαιρεθεί το 2007.
2.Δεν θα εγκρίνει κανέναν αγώνα ή παιδιά έως το τέλος του 2010, εφόσον δεν είναι ήδη ενταγμένος στο ημερολόγιο.
3.Για το 2011 δεν θα εγκριθεί κανένας αγώνας ή παιδιά που δεν θα έχει ενταχθεί στο ημερολόγιο από την αρχή της χρονιάς
4.Η πειθαρχική επιτροπή της ΕΘΕΑ/ΕΠΑ  απαρτίζεται από τον κ. Δημήτρη Γεωργίτση σαν Πρόεδρο και μέλη την κα Αλεξάνδρα Αργυροπούλου και τον κ. Γιάννη Βασιλειάδη