30/9/10

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤIΚΗ ΛΕΣΧΗ FORDΗ λέσχη μας ανακοινώνει ότι την Κυριακή 3 Οκτώβριου 2010 οργανώνει το 1ο Rerularity Rally Τιθορεας (Ανάβαση Αγ.Μαρινας). 
Ο αγώνας θα γίνει στην περιοχή Αγ Μαρινας (Τιθορεας) και θα έχει 1 Ειδική Διαδρομή Ανάβασης μήκους 3.900m, που θα πραγματοποιηθεί 2 φόρες. Η διαδρομή του αγώνα θα είναι κλειστή. Οι δοκιμές θα είναι ελεύθερες μέχρι και την 1η Οκτώβριου 2010. 
Η χρονομέτρηση θα γίνει με δορυφορικό σύστημα και θα μετράει για τη Γενική του Αγώνα , το σύνολο του χρόνου και για τις 2 φόρες .
Αυτοκίνητα γίνονται δεκτά:
1η Ιστορικά Xρονολογια Κατασκευής έως 31/12/1981
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ : B-C-D-E-F-G-H-I ( Ιστορικά , sporting , Ιστορικά normal )
2η KATHΓΟΡΙΑ Open GT K-Z
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : Από 1-1-1982 έως 31-12-2008
ΛΗΞΗ ΕΓΡΑΦΩΝ : Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010
Η τιμή συμμετοχής ορίζεται στα 60 € Για τα μελή της λέσχης και 70 € Για τα μη μελή .
Η αγωνιστική άδεια (licence) είναι υποχρεωτική, βάσει του κανονισμού της Ε.Λ.Π.Α.. Για όσους δεν έχουν, θα εκδοθεί από την οργάνωση ημερησία licence με τιμή 20 € .
Μετά τη λήξη των εγγράφων ουδεμία άλλη αίτηση δεν γίνεται δεκτή.
Για πληροφορίες: Κ. Προκοπίου Δημήτριο
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 6973383176 210-9240918 FAX : 210-9222439