11/9/10

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Σ.Ο.Α.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘ.Ε.Α.-ΕΠ.Α.


Αγαπητοί συνεργάτες,
Σε σχέση με την επιστολή σας της 9 Σεπτεμβρίου, οφείλουμε να διευκρινίσουμε πως για τεχνικούς και όχι μόνο λόγους, δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε τον κατά περίπτωση ορισμό εκπροσώπου σας στις συνεδριάσεις της ΕΠΑ. Αναγνωρίζοντας ότι οι καιροί αλλάζουν και θεωρώντας λογικό μέρος του αιτήματός σας, διευκρινίζουμε πως τον Πρόεδρο του ΣΟΑΑ θα μπορεί λόγω κωλύματος να αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου.
Τη συμμετοχή σας στις όποιες επιτροπές θα την συναποφασίσουμε από κοινού στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΠΑ στις 20 Σεπτεμβρίου, αφού είναι σαφές πως δεν συμφωνείτε με τη δομή των επιτροπών.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Στράτης Χατζηπαναγιώτου (Στρατισίνο)