16/8/10

Ελληνική αγορά πτώση -64,3% τον Ιούλιο ! ! ! !


Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται πλέον η αγορά του αυτοκινήτου, όπως τονίζει σε ανακοίνωση του ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ). Η επανειλημμένη αύξηση της φορολογίας στην αγορά και στη χρήση του αυτοκινήτου (ΦΠΑ, φόροι πολυτελείας, φόροι εταιρικών αυτοκινήτων, τεκμήρια, υψηλότερα τέλη κυκλοφορίας, φόροι στα καύσιμα), σε συνδυασμό με την εύλογη λόγω της κρίσης κάμψη της κατανάλωσης, οδήγησαν το περασμένο μήνα Ιούλιο την αγορά σε μείωση κατά -64,3%, ως προς τον Ιούλιο του 2009. Σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες της περιόδου 2004-2009, που ταξινομούνταν κατά μέσο όρο 28.304 νέα αυτοκίνητα, οι 11.539 του περασμένου Ιουλίου συνεπάγονται κάμψη της αγοράς κατά -59,2%. Και στις δύο αυτές συγκρίσεις έρχεται να προστεθεί και η μεγάλη μετατόπιση του αγοραστικού ενδιαφέροντος σε μικρότερα αυτοκίνητα. Η πτώση της αγοράς αυτοκινήτου έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη απώλεια δημοσιονομικών εσόδων από Τέλος Ταξινόμησης και ΦΠΑ, αφού η πολιτεία εισπράττει υπό κανονικές συνθήκες σημαντικά τέτοια ποσά από τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Η υστέρηση αυτών των εσόδων στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2009, υπολογίζεται σε 225 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε σχέση με το ανάλογο διάστημα του 2008, ανέρχεται σε 545 εκατομμύρια ευρώ. Ο ΣΕΑΑ τέλος τονίζει ότι έχει καταθέσει στη πολιτεία τεκμηριωμένες προτάσεις μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν επειγόντως, όπως συνέβη σε πολλά άλλα κράτη της ΕΕ σε ανάλογες περιπτώσεις, ώστε να περιοριστεί η πτώση της αγοράς αυτοκινήτου σε πιο «λογικά» επίπεδα (πχ. σε 20-25%, αντί -64% που ισχύει), αλλά και να ανακτηθούν τα σχετιζόμενα δημοσιονομικά έσοδα.