5/7/10

Ανακοίνωση του ΣΕΑΑ για τις πωλήσεις Ιουνίου


Ακόμη και με ορισμένες εσπευσμένες πωλήσεις, προκειμένου οι καταναλωτές να μην επιβαρυνθούν από τον αυξημένο ΦΠΑ που ίσχυσε από την 1η Ιουλίου, η αγορά αυτοκινήτου τον περασμένο μήνα βρέθηκε 45,7% χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα. Επιβεβαιώνεται δυστυχώς για έναν ακόμη μήνα ότι η αγορά αυτοκινήτου γνωρίζει πρωτοφανή κάμψη (σε κύκλο εργασιών πλέον του 60%), τη μεγαλύτερη από κάθε άλλο κλάδο. Ειδικότερα, τον περασμένο Ιούνιο ταξινομήθηκαν μόλις 14.790 καινούρια οχήματα, όταν κατά μέσο όρο τους αντίστοιχους μήνες της περιόδου 2004-2009 ταξινομούνταν 27.237 νέα αυτοκίνητα, με συνέπεια την ευρεία κάμψη της αγοράς κατά -45,7%. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2009, οπότε και είχε ήδη διαπιστωθεί πτώση κατά -8,2% ως προς το 2008, οι ταξινομήσεις του περασμένου μήνα παρουσιάζουν μείωση κατά -39,3%, δίχως επίσης σε αυτή τη σύγκριση να μπορεί να αποτυπωθεί η μετατόπιση του αγοραστικού ενδιαφέροντος σε μικρότερα αυτοκίνητα. Σημειώνεται ότι η πτώση της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου δεν αφορά μόνο τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα, αλλά όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες (μικρά, μεσαία κλπ.). Συνέπεια αυτής της πρωτοφανούς κάμψης είναι η συρρίκνωση σε ένα χώρο στον οποίο ευρύτερα δραστηριοποιούνται περισσότερες από 30.000 επιχειρήσεις και απασχολούνται σχεδόν 90.000 εργαζόμενοι ανά την επικράτεια. Από έρευνα απασχόλησης που διενεργήθηκε στα επίσημα σημεία πώλησης και συντήρησης σε όλη τη χώρα, σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2008, διαπιστώθηκε ότι ως τον περασμένο Μάρτιο η απασχόληση μειώθηκε κατά 9%. Δεδομένου επίσης ότι η φορολογία επί των πωλήσεων των αυτοκινήτων είναι σημαντική, η πτώση της αγοράς αυτοκινήτου έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη απώλεια εσόδων από Τέλος Ταξινόμησης και ΦΠΑ. Η υστέρηση αυτών των εσόδων υπολογίζεται για το 2010 ότι θα υπερβεί τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ως προς τους -ήδη χαμηλούς- στόχους που είχαν τεθεί στο φετινό προϋπολογισμό.
Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων επισημαίνει ακόμη μια φορά ότι υφίστανται τεκμηριωμένες προτάσεις/μέτρα που μπορεί να ληφθούν από την Πολιτεία και να περιορίσουν την πτώση της αγοράς αυτοκινήτου σε πιο «λογικά» επίπεδα (πχ. -25%, αντί -50% που ισχύει), δίχως ανάγκη κρατικής εκταμίευσης, αντίθετα αυξάνοντας τα σχετιζόμενα δημοσιονομικά έσοδα.