15/7/10

Σ.Ο.Α.Α. νέα αρχή ; Ή μιά από τα ίδια ;


Δυστυχώς, όπως μάθαμε, άρχισαν ζυμώσεις ανάμεσα στα «νέα» ? μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ο.Α.Α.

Άρχισε η επίτευξη ισορροπιών μεταξύ των μελών, η δημιουργία «στρατοπέδων», δηλαδή …… τα ίδια πάλι τα γνωστά ! Πιστεύουμε ότι αν δεν αλλάξει το καταστατικό του Συνδέσμου θα παρατηρούνται πάντα τα ιδία νοσηρά φαινόμενα.
Θα επανέλθουμε με ότι νεότερο …..