19/6/10

Ματαίωση του Κυκλικού Ιστορικού Ράλλυ


Η START LINE ανακοινώνει ότι το ΚΥΚΛΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ, που είχε προγραμματιστεί για τις 26 & 27 Ιουνίου 2010, ματαιούται λόγω έλλειψης συμμετοχών.