18/6/10

ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΜΑΡΙΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΓΩΝΟΔΙΚΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘ.Ε.Α.


Σήμερα Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 και ώρα 16:00 συνήλθε το Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων για να εκδικάσει την έφεση του αγωνιζόμενου κ. Μάριου Ηλιόπουλου κατά της απόφασης του Συμβουλίου Αγωνοδικών του αγώνα Ανάβασης Θίσβης που έγινε στις 26 Μαΐου 2010, με την οποία απερρίφθη η ένσταση που είχε καταθέσει στους Αγωνοδίκες κατά του κ. Κύρκου Λεωνίδα.
Το Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων αποτελούμενο από τον κ. Γεώργιο Καθάρειο Πρόεδρο, και τους κ.κ. Νίκο Καπετανάκη και Σταύρο Γροσομανίδη μέλη, και με την σύμπραξη του γραμματέα Θ.Γκουρτσούλη, αφού ανέγνωσε τα έγγραφα της δικογραφίας, εξέτασε τα τυπικά στοιχεία υποβολής της έφεσης και βεβαιώθηκε ότι υποβλήθηκε έγκαιρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΑΚ και συνοδεύεται από το παράβολο που προβλέπεται από την σχετική εγκύκλιο της ΕΘΕΑ.
Πρώτα αναγνώσθηκε επιστολή που έστειλε ο κ. Ηλιόπουλος στις 15/6/10 στην οποία αναφέρει ότι πληροφορήθηκε ότι αποσφραγίσθηκαν τα τρία δοχεία με δείγμα καυσίμου του αυτοκινήτου του κ. Κύρκου.
Ακολούθως εκλήθη να καταθέσει ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος ο οποίος προσήλθε με τον συνήγορο του κ. Γεώργιο Κανελλόπουλο.
Ο κ. Ηλιόπουλος ανέφερε για την επιστολή που έστειλε στην ΕΘΕΑ στις 15/6 και εξέφρασε τη πεποίθηση του ότι η πληροφορία του είναι ακριβής και τα δοχεία έχουν αποσφραγισθεί.
Ο Πρόεδρος τον ερώτησε από πού έχει την πληροφορία αυτή και ο κ. Ηλιόπουλος απάντησε από κάποιον δημοσιογράφο, χωρίς να κατονομάσει αυτόν.
(σ.σ. ΒΡΕ ΤΙ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΕΙ ! ΜΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΥΡΚΟ ΚΑΙ ΕΝΟΣ BLOGSPOT !!! ΛΕΣ ;;;;; )
Ο Πρόεδρος του τόνισε ότι η καταγγελία αυτή, ιδιαίτερα μάλιστα χωρίς να αναφέρει το όνομα του δημοσιογράφου, είναι αόριστη και προσβάλει την υπηρεσία της ΕΘΕΑ και την ίδια της ΕΘΕΑ.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τον γραμματέα κ. Γκουρτσούλη να προσκομίσει στην αίθουσα τα δοχεία με τα δείγματα καυσίμων.
Πράγματι προσκομίσθηκαν τα τρία δοχεία τα οποία ήταν σφραγισμένα με τις αριθμημένες σφραγίδες που αναφέρονταν στην έκθεση των Τεχνικών Εφόρων.
Στη συνέχεια ο κ. Ηλιόπουλος μίλησε γενικά ότι οι αγώνες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα οι αναβάσεις δεν προσφέρουν καμία ασφάλεια, περαιτέρω δε ισχυρίστηκε ότι είναι σε όλους γνωστό εδώ και χρόνια ότι κάποιοι αγωνιζόμενοι κερδίζουν παράνομα χρησιμοποιώντας βενζίνη μη νόμιμη.
Κατά το πέρας της ομιλίας του ο κ. Ηλιόπουλος σηκώθηκε από την θέση, άρπαξε το ένα δοχείο με βενζίνη με τον αριθμό σφραγίδας 9-19-3-2009 και τρέχοντας έφυγε από την αίθουσα και από το κτίριο.
Ο συνήγορος του κ. Ηλιόπουλου κ. Κανελλόπουλος εμβρόντητος από την ενέργεια του πελάτη του, ζήτησε από το Δικαστήριο συγνώμη και δήλωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα για την ενέργεια αυτή. Δήλωσε δε ότι αισθάνεται μειωμένος επειδή είχε προσέλθει για να τον υπερασπισθεί.
Το Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων, στη συνέχεια, αφού έλαβε υπ’ όψιν την πρωτοφανή ενέργεια του κ. Μάριου Ηλιόπουλου να υφαρπάξει το ένα από τα τρία δείγματα καυσίμου του αυτοκινήτου του κ. Λεωνίδα Κύρκου, και να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων, συσκέφθηκε με την συμμετοχή μόνο των μελών του, και κατέληξε στην ακόλουθη απόφαση:
1. Επειδή ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση και δεν υποστήριξε την έφεση που είχε καταθέσει
2. Επειδή η ενέργεια της υφαρπαγής του δοχείου με το δείγμα καυσίμου συνιστά πράξη αντιαθλητική στρεφόμενη ευθέως κατά της νομιμότητας, του κύρους του Δικαστηρίου, της ΕΘΕΑ και της ΕΛΠΑ
Το Εθνικό Δικαστήριο Εφέσεων ομόφωνα
 Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη την από 31/5/2010 έφεση του κ. Μάριου Ηλιόπουλου κατά της από 26/5/2010 απόφαση Αγωνοδικών του αγώνα Ανάβασης Θίσβης
 Διατάσσει την κατάπτωση του παράβολου έφεσης
 Γνωστοποιεί την παρούσα απόφαση στην ΕΘΕΑ για τις δικές της ενέργειες
 Παραγγέλλει την δημοσίευση της απόφασης
Αγία Παρασκευή
16 Ιουνίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ
Γ. ΚΑΘΑΡΕΙΟΣ Σ. ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ
Ν. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

Η ΕΘΕΑ στη συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2010, αφού έλαβε γνώση των πρακτικών και της απόφασης του Εθνικού Δικαστηρίου Εφέσεων σχετικά με την έφεση που είχε καταθέσει ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος, αποφάσισε τα εξής:

Αναστέλλει την ισχύ της αγωνιστικής άδειας με αριθμό 2645 του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 114 του ΕΑΚ.