5/6/10

Ο Σ.Ο.Α.Α. για την σύσταση ΟΜΑΕ


Έγκαιρα είχαμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας για τις προθέσεις της ΕΛΠΑ σχετικά με τις διαδικασίες που είχαν τηρηθεί κατά το στάδιο ίδρυσης και έγκρισης, της υπό σύσταση ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού (ΟΜΑΕ), η οποία έγινε με πρωτοβουλία της ΕΛΠΑ.
Οι επιφυλάξεις μας αυτές βασίζονται στην επί σειρά δεκαετιών ασυνέπεια λόγων και έργων της ΕΛΠΑ, καθώς και την έλλειψη πλαισίου που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας και ύπαρξης του σπορ. Η επιβεβαίωση των επιφυλάξεων μας αυτών έγινε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο, αφού μετά από την κυκλοφορία τριών διαφορετικών εκδόσεων του καταστατικού της υπό σύσταση ομοσπονδίας, και αφού είχε υπογραφεί και είχε γίνει αποδεκτό συγκεκριμένο κείμενο καταστατικού από τα σωματεία -μέλη της ομοσπονδίας, τελικά δημοσιεύθηκε στο αρμόδιο πρωτοδικείο άλλη έκδοση καταστατικού από αυτή στην οποία καλόπιστα τα ιδρυτικά μέλη υπέγραψαν, εξέφρασαν την πραγματική τους βούληση και αποδέχθηκαν.
Η ανακοίνωση της ΕΛΠΑ περί δήθεν λάθους είναι αστεία και προσβάλλει τον κάθε νοήμονα άνθρωπο.
Το καταστατικό, το οποίο έφερε τις υπογραφές, ήταν το μοναδικό που θα έπρεπε να δημοσιευθεί. και, η δημοσίευση όποιου άλλου κειμένου, ανεξάρτητα από τον οποιονδήποτε λόγο, μετά βεβαιότητας συνιστά πλαστογραφία.
Το Δ.Σ. του ΣΟΑΑ