24/6/10

35ο ΡΑΛΛΥ ΑΧΑΙΟΣ


ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ 17-18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.7.2010 ΠΑΤΡΑ(ΠΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ) ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΝΗΓΙΡΙΚΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΩΡΑ 21.00
ΚΥΡΙΑΚΗ 18.7.2010
ΣΕΧ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Ε.Δ ΑΠΛΩΝ ΟΛΙΚΑ ΙΔΑΝΙΚ ΩΡΑΡΙΟ
/Ε.Δ. ΧΛΜ. ΧΛΜ ΧΛΜ ΧΡΟΝΟΣ 1ου ΑΥΤ.
0 ΠΑΤΡΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 08.15
1 ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 54.70 54.70 45’ 09.00
ΕΔ 1 ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ Ι 16.00 09.03
2 ΜΑΝΕΣΙ 28.20 98.90 40’ 09.43
ΕΔ 2 ΜΑΝΕΣΙ 1 9.50 09.46
3 ΚΑΡΟΥΣΙ 20.50 128.90 25’ 10.11
ΕΔ 3 ΚΑΡΟΥΣΙ Ι 9.90 10.14
3Α ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ IN 28.50 167.30 35’ 10.49
3Β ΑΝΑΣ.OUT-SERV.Α IN 10’ 10.59
3Γ SERVICE A OUT 30’ 11.29
5 ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 54.70 222.00 45’ 12.14
Ε.Δ 4 ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ 2 16.00 12.17
6 ΜΑΝΕΣΙ 28.20 266.20 40’ 12.57
Ε.Δ. 5 ΜΑΝΕΣΙ 2 9.50 13.00
7 ΚΑΡΟΥΣΙ 20.50 296.20 25’ 13.25
Ε.Δ.6 ΚΑΡΟΥΣΙ 2 9.90 13.28
7Α ΠΑΤΡΑ -ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 28.50 334.60 35’ 14.03
ΣΥΝΟΛ.ΧΛΜ ΑΓΩΝΑ 70.80 263.80 334.60