26/5/10

Η Fiat Group Automobiles και η Chrysler αναδιοργανώνουν τα δίκτυα τους !


Το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης και ενοποίησης των δικτύων πωλήσεων της Chrysler και της Lancia -που αποτελεί το επόμενο βήμα της διαδικασίας ενoποίησης των δραστηριοτήτων της Fiat Group Automobiles και της Chrysler Group στον τομέα των πωλήσεων, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο- θα ξεκινήσει μέσα στον Μάιο.
Αυτή η διαδικασία, που έχει ως στόχο τη δημιουργία σημαντικών συνεργειών με την πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού και των δυνατοτήτων των δύο δικτύων, είναι ένα επιπλέον βήμα προς τη δημιουργία ενός περισσότερο αποτελεσματικού δικτύου πωλήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας στη διανομή νέων προϊόντων και ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών σέρβις.
Η νέα δομή του δικτύου διανομής θα ταυτοποιηθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με τη Lancia, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου η Lancia δεν είναι παρούσα και όπου θα διατηρηθεί η μάρκα Chrysler.
Η ενοποίηση αναμένεται να δημιουργήσει ένα νέο δίκτυο διανομής, που θα περιλαμβάνει πάνω από 1000 σημεία πώλησης σε όλη την Ευρώπη το 2014 και στο οποίο θα ανατεθεί μια νέα εντολή εκπροσώπησης.