7/5/10

ΑΝΑBΟΛΗ ΜΑΥΡΟΥ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ THN Α.Λ.Α.


Λόγω μη επαρκούς αριθμού δηλώσεων συμμετοχής – μόλις 19 – το 38ο Ράλλυ Μαύρο Ρόδο αναβάλλεται και θα διεξαχθεί σε ημερομηνία που θα εγκρίνει η ΕΘ.Ε.Α..

Ευχαριστούμε θερμά τα πληρώματα που δήλωσαν συμμετοχή.
Θα ειδοποιηθούν δε, εγκαίρως για την νέα ημερομηνία διεξαγωγής.
Το Δ.Σ. της Α.Λ.Α.