27/4/10

Πρόγραμμα "MBwelcome" από την MERCEDES-BENZ


Το πρόγραμμα "MBwelcome" το οποίο δίνει τέσσερις εναλλακτικές δυνατότητες στους πελάτες της μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, ανακοίνωση η Mercedes-Benz.
Πιο αναλυτικά το πρόγραμμα "MBwelcome" ισχύει για όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα της εταιρίας και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα των παρακάτω επιλογών στους κατόχους οποιουδήποτε μοντέλου Mercedes μετά τη λήξη της χρηματοδότησης.
Έτσι μετά με τη λήξη του προγράμματος μπορείτε:
Να το ανανεώσετε, επιλέγοντας καινούριο αυτοκίνητο.
Να αποκτήσετε το αυτοκίνητο, εξοφλώντας την τελευταία δόση.
Να αναχρηματοδοτήσετε την τελευταία δόση.
Να επιστρέψετε το αυτοκίνητο χωρίς καμία υποχρέωση.