13/4/10

14ο Ραλλύ Κορίνθου

Εκ παραδρομής δεν αναρτήσαμε τις συμμετοχές του Ραλλύ Κορίνθου, καθώς και τις προσβάσεις των θεατών.
Ακολουθήσστε τα links
Για τις συμμετοχές :
http://www.xwmatinos.gr/xwma/doc/10/kori_entry.pdf
Για τις προσβάσεις :
http://www.xwmatinos.gr/xwma/doc/10/prosvaseis_kori.pdf