8/4/10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1-4-2010

Στις 30 Μαρτίου 2010 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΟΑΙΣΤΑ, η οποία εξέτασε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα και διαπίστωσε ότι ελάχιστα μέλη του ΣΟΑΙΣΤΑ συμμετέχουν σε αγώνες πρωταθλημάτων που έχει προκηρύξει η ΕΛΠΑ/ΕΘΕΑ. Ως αποτέλεσμα οι αγώνες ιστορικών αυτοκινήτων δεν συγκεντρώνουν ικανές συμμετοχές για ένα πραγματικό πρωτάθλημα.
Η Γενική Συνέλευση θεωρεί ότι οι αγώνες αυτοκινήτων στην Ελλάδα υποφέρουν από την αυθαιρεσία της ΕΛΠΑ/ΕΘΕΑ και από την συνολικά αναποτελεσματική διαχείρισή τους. Αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι οι οδηγοί αγώνων ιστορικών αυτοκινήτων με σοβαρότητα, αξιοπρέπεια και σταθερότητα να εμμείνουν στις απόψεις τους.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποδέχθηκε τις μέχρι τώρα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και το εξουσιοδότησε να χειρισθεί κατά την κρίση του τις σχέσεις με την ΕΛΠΑ/ ΕΘΕΑ τον ΣΟΑΑ και ΣΟΑΒΕ και τις Λέσχες που οργανώνουν αγώνες.
Η Γενική Συνέλευση επίσης ομόφωνα αποφάσισε να συστήσει σε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, και γενικότερα στους οδηγούς αγώνων ιστορικών αυτοκινήτων, να διατηρήσουν την στάση που επιδεικνύουν μέχρι σήμερα και να μην συμμετέχουν σε αγώνες πρωταθλημάτων που προκήρυξε η ΕΛΠΑ/ΕΘΕΑ μέχρι να ανακληθεί η επίμαχη απόφαση και αποκατασταθεί η Επιτροπή Ιστορικού της ΕΛΠΑ.