19/3/16

Γενική Συνέλευση Σ.Ο.Α.Α, ...


Πραγματοποιήθηκε χθες 17/03/16 και περί ώραν 19:00 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του συνδέσμου στα γραφεία στον Πειραιά με την συμμετοχή 65 παρόντων. Δικαίωμα ψήφου είχαν 63.
Παρόντες μη μέλη-δεκτοί από το σώμα οι κ.κ. Χατζημιχάλης Αν. και Πουλιάδης Δ.
Από το Δ.Σ. του ΣΟΑΑ παρόντες ήσαν οι : Ηλιόπουλος Μάριος, Μακρινός Εμμανουήλ, Περατινός Νίκος, Παπαχρήστος Κώστας και Ψηλιώτης Κώστας.
Απόντες οι: Καϊτατζής Γιώργος, o οποίος δήλωσε ασθένεια, και Μπουραθανασόπουλος Χάρης που δήλωσε ότι ευρίσκετο εκτός Αθηνών.
Την Συνέλευση ανέλαβε να διευθύνει ο Πρόεδρος του ΣΟΑΑ κ. Ηλιόπουλος Μάριος, τα πρακτικά ετηρήθησαν από το Γ.Γ. του συνδέσμου Μακρινό Εμμανουήλ.
Αναγνώστηκε επιστολή των μελών : Κύρκου Λεωνίδα, Πολυζώη Γεωργίου, Ευθυμίου Μιχάλη, Κύρκου Λάμπρου, Λιώρη Παναγιώτη, Πατσουρέα Κων/νου, Κύρκου Παναγιώτη, Κάκου Κων/νου ότι : "Αδυνατούν να παρευρεθούν λόγω διαφωνίας και απρεπών εκφράσεων του αντιπροέδρου του ΣΟΑΑ Γ. Καϊτατζή". 
Δια ανατάσεως απερρίφθη η ανάγνωση επιστολής των θέσεων των ανωτέρω οδηγών λόγω απουσίας των. Αποχώρηση εις ένδειξη διαμαρτυρίας του κ. Σαραντινού λόγω μη αποδοχής του Πρόεδρου να αναγνώσει στο Σώμα μήνυση εναντίον του Αντιπροέδρου Γ. Καϊτατζή. Ο Πρόεδρος του ζήτησε αν επιθυμεί να κάνει κάποια δήλωση, διότι το κείμενο της μήνυσης δεν αφορούσε την Συνέλευση, την οποία ο κος Σαραντινός αρνήθηκε.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Απεφασίσθει ομόφωνα για το τρέχον έτος 2016 να ισχύσουν τα εξής : Έκδοση-Ανανέωση από την ΕΛΠΑ με αντίτιμο 50 Ευρώ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Γενικώς χαρακτηρίστηκε "Αξιοπρεπές".
Προτάθηκε να επαναδιαπραγματευθεί η αποζημίωση για τον οδηγό με υψηλότερη των 50.000 Ευρώ αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου του. Επαναπροσδιορισμός και διευκρίνιση ως προς ποιοι κανονισμοί ισχύουν σε περίπτωση αμφισβήτησης FIA η ΟΜΑΕ-ΕΠΑ; Να γίνει επίσημη μετάφραση του ασφαλιστηρίου από το ΥΠΕΞ. (Για καλύτερη ερμηνεία όλων των όρων και εξαιρέσεων).
Να γίνουν διορθώσεις στο Εγχειρίδιο Αγώνων Ράλλυ- & Ράλλυ Σπριντ άρθρο 4 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Δ.( περί καλύψεων όλων
των δένδρων -25 μετρά από τον δρόμο κλπ.),καθώς επίσης να γίνει διευκρίνιση εάν τα ως άνω μέτρα ισχύουν και για τις αναβάσεις.Σε περίπτωση που ισχύουν να τροποποιηθεί ανάλογα ο Ειδικός Κανονισμός Αναβάσεων.

Για όλα τα ανωτέρω υπήρξε ομόφωνη απόφαση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Σε γενικές γραμμές να παραμείνουν οι κατηγορίες και οι κανονισμοί στο προηγούμενο καθεστώς του 2015.
Η δικαιοδοσία των Τεχνικών Εφόρων σε αυτεπάγγελτο έλεγχο να επανεξεταστεί (Άνευ εντολής-ενημέρωσης από Αγωνοδίκες;)
Καθώς επίσης και κάλυψης εξόδων επανασυναρμολόγησης οχήματος στα νόμιμα μέρη αυτού.
Να λαμβάνονται 3 δείγματα καυσίμου (Ένα δείγμα στον οδηγό).
Να μειωθεί το παράβολο για την εξέταση του καυσίμου.
Σε κάθε κατηγορία να προσμετράvε (εφόσον τρέχουν κατ΄ελάχιστον) 5 αντί 8 αυτοκίνητων.

Για όλα τα ανωτέρω υπήρξε ομόφωνη απόφαση.

Με δέσμευση του Δ.Σ. του συνδέσμου τα ως άνω να αποσταλούν στην ΟΜΑΕ-ΕΠΑ έληξε η Γενική Συνέλευση περί την 22:15.

Το Δ.Σ. του ΣΟΑΑ