20/12/17

Στην ΟΜΑΕ επ' αόριστον το Sporting Power ...


Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) ανακοίνωσε επισήμως, με επιστολή της στην ΟΜΑΕ, την απόφασή της Γενικής Συνέλευσης της 8ης Δεκεμβρίου 2017 η οποία επιβάλλει τη μεταφορά της εξουσιοδότησης της FIA (Sporting Power / Pouvoir Sportif) από την ΕΛΠΑ στην ΟΜΑΕ - και, μάλιστα, επ' αόριστον.Σημειώνουμε ότι, μέχρι σήμερα, η εξουσιοδότηση αυτή δινόταν κατ' έτος.
Η απόφαση είχε ληφθεί ήδη τον Ιούνιο του 2017, όμως τώρα έλαβε και την οριστική επικύρωσή της από τη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας.
Αναφορικά με την εκπροσώπηση στις Επιτροπές της FIA, η ΟΜΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει παρατηρητές σε οποιαδήποτε εξ αυτών.