7/1/17

Μεταγραφική Περίοδος Αθλητών 2017 ...


Υπενθυμίζουμε ότι η μεταγραφική περίοδος των αθλητών ξεκινά στις 10 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2017.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για να θεωρηθεί έγκυρη μια αίτηση μεταγραφής αθλητή θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην ΟΜΑΕ το πρωτότυπο έγγραφο (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή courier μέχρι 10/02/2017) με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα και με τις υπογραφές του αθλητή, του προέδρου του σωματείου από το οποίο αποχωρεί ο αθλητής και τη σφραγίδα του Σωματείου.